Hračky a didaktické pomůcky z podhůří Jeseníků

Soutěž o hračky ke dni dětí 2024

dendeti2024 header

Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Pro ty, co to rádi stručné

Losovací soutěž:

 • Nakup na www.domeczech.cz do 31. 5. 2024 aspoň za 1 000 Kč a jsi v soutěži.
 • 1. 6. 2024 na Den dětí losujeme výherce v OC Galerii Šantovka v Olomouci
 • Pokud nakoupíš vícekrát, budeš mít větší šanci na výhru - v klobouku totiž budou čísla objednávek
 • Losujeme 3 ceny:
1.cena domeczech soutez den deti
2.cena domeczech soutez den deti
3.cena domeczech soutez den deti

 

Chci soutěžit o super Multi geoboard:

 • Soutěž probíhá na Instagramu
 • Sdílej soutěžní příspěvek ve Stories s označením @domeczech.cz
 • Sleduj náš Instagramový profil, taky aby ses dozvěděl(a) případné aktuality soutěže
 • Dej Lajk soutěžnímu příspěvku, protože nám to udělá radost
 • Pod soutěžní příspěvek do komentáře napiš krátký vzkaz, který musí obsahovat slovo: SOUTĚŽÍM - budeme rádi za každý milý delší vzkaz :) Z těchto komentářů bude appka vybírat vítěze
 • Losujeme přes apku a termín dáme vědět na IG

 ig.cena

 

 

 

A teď ofiko pro ty, co to rádi přesné a detailní

1. Pořadatel Soutěže

Pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku Václav Sovadina, IČ: 04387970, se sídlem Bohdíkovská 2195/40, 78701 Šumperk, (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram. Instagram s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu.


2. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 15. 4. 2024 do 31. 5. 2024 23:59 na území České republiky. Soutěž o hlavní ceny probíhá na webových stránkách Pořadatele www.domeczech.cz provozované Pořadatelem.

Soutěž o druhou cenu probíhá na adrese www.instagram.com/domeczech.cz (dále jen “Instagramový profil”) provozované sociální sítí Instagram

 

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Ze skupiny právnických osob jsou vyloučeny Mateřské školy, které se soutěže mohou účastnit.

Pro účast v soutěži o Druhou cenu je nutný  platný uživatelský účet na Instagramu.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

Ze soutěže může být vyloučen i ten, kdo by následně odstoupil od kupní smlouvy, jak dovoluje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a u koho by Pořadatel měl podezření, že objednávku vytvořil a zaplatil jen z důvodů účasti v soutěži bez úmyslu skutečně odebrat objednané zboží. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců

  1. Zařazení do soutěže o Hlavní ceny

   Účastníkem soutěže o Hlavní cenu se stává každý, kdo ve stanoveném termínu nakoupí (objedná a zaplatí) na webu Pořadatele www.domeczech.cz v hodnotě alespoň 1 000 Kč a zároveň souhlasí s podmínkami této soutěže.

   Do soutěže jsou zařazeni také všichni ti, kdo nakoupili na stránkách pořadatele nad 1 000 Kč od 1. 4. 2024 a dodatečně souhlasili s podmínkami soutěže.

   Každý soutěžící bude o zařazení do slosování informován e-mailem.

   Soutěžící může zvýšit svou šanci na výhru vícenásobným nákupem. Slosovávat se budou čísla zaplacených objednávek. 

   Výherci budou vylosováni 1. 6. 2024 v OC Galerie Šantovka. Podrobnosti budou uveřejněny nasociálních sítích Pořadatele. Na slosovaných lístcích budou z důvodu ochrany osobních údajů Soutěžících pouze čísla platných objednávek. Přesný čas tohoto vysílání bude včas zveřejněn na sociálních sítích Pořadatele a na webových stránkách. E-mailem o něm budou informováni všichni účastníci soutěže.

  2. Zařazení do soutěže o Geoboard

   Pro účast v soutěži o druhou cenu je potřeba:

   • Sdílet soutěžní příspěvek ve Stories s označením @domeczech.cz
   • Sledovat Instagramový profil Pořadatele
   • Dát Lajk soutěžnímu příspěvku
   • Pod soutěžní příspěvek do komentáře napsat krátký vzkaz, který musí obsahovat slovo: SOUTĚŽÍM

Losování o Geoboard bude probíhat pomocí aplikace.

Výherci získají výhry dle odstavce 6. těchto Pravidel.

Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

 

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhra v soutěži:

Hlavní ceny:

1. Multifunkční houpačka ARCO s polstrem dle vlastního výběru

2. Houpací prkno Houpee dle vlastního výběru

3. WoodyWAY vláček s dvěma vagónky

 

Druhá cena:

Multi Geoboard v dřevěném boxu

 

Výhru bude možné vyzvednout na adrese Pořadatele nebo bude zaslána dopravcem PPL na zvolenou adresu.

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím mailu nebo telefonního kontaktu. 

Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 7 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhru nevzniká žádný právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

 

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

 

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

 

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

V Šumperku dne 12.4.2024