Hračky a didaktické pomůcky z podhůří Jeseníků

Pro chytré hlavičky a šikovné ručičky

Hra je důležitá 

Díky hře děti odhalují své vlastnosti, dovednosti, slabé i silné stránky. Poznávají co určité činnosti vyžadují k realizaci. Hra umožňuje dětem učit se předvídat, co se bude dít, plánovat a kontrolovat své činnosti a ohodnotit se.

 

V průběhu předškolního období konstruktivní hry dětí získávají jasný záměr a rozvíjejí tak pozornost, soustředěnost, myšlení i prostorovou orientaci. Zprvu děti svůj záměr během konstruování mění či upravují. Od 5. roku pak u výtvorů přibývají detaily a děti jsou již schopny svá díla kriticky ohodnotit.. 

Děti rády budují a tvoří. Jsou velice vnímavé a ve svých aktivitách se přibližují reálnému světu. Stavebnice jim umožňují stát se tvůrci svého vlastního světa, ale také uvědomění si tvaru, velikostí a vztahů jednoho prvku k druhému. Urbix i WoodyWay podporuje fantazii, prostorové vnímání, zručnost i kreativitu.